* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *
18. maja 2017
Toshiba Europe GmbH

Ranjivost Intel firmvera


Intel Corporation (“Intel”) objavila je da je došlo do eskalacije ranjivosti privilegija u funkciji daljinskog upravljanja u određenim Intel proizvodima, uključujući firmver Intel® Active Management Technology. Ispravka firmvera za Toshiba proizvode je u pripremi. Dok ispravka firmvera ne postane dostupna, korisnicima sa ugroženim proizvodima preporučuje se da onemoguće ovu funkciju (pogledajte odeljak 3. Preporuke ).

1. Intel bezbednosne informacije o ranjivosti

Intel je objavio bezbednosne informacije o eskalaciji ranjivosti privilegija u firmveru Intel® Active Management Technology, Intel® Standard Manageability i Intel® Small Business Technology (*) koja napadaču bez privilegija omogućava preuzimanje kontrole nad funkcijama upravljanja koje ovi proizvodi pružaju.

Detalje pogledajte na Intel veb-lokaciji:

https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00075&languageid=en-fr

(*) u Toshiba proizvodima se nalazi samo „Intel® Active Management Technology”.

2. Ugroženi proizvodi

Svi Toshiba proizvodi koji su na tržištu od 2010. i koji imaju Intel® vPro™ procesor.

Pogledajte listu proizvoda da biste utvrdili da li imate ugroženi proizvod. Ako niste sigurni, možete da koristite alatku koju je obezbedio Intel da biste proverili da li imate ugroženi proizvod: https://downloadcenter.intel.com/download/26755

3. Preporuke

Ispravka firmvera za Toshiba proizvode biće dostupna krajem maja 2017. Toshiba će objaviti detaljne informacije o rasporedu na ovoj veb-lokaciji:

http://go.toshiba.com/intelsecuritynotice

Kao opciju za izbegavanje mogućnosti napada bez privilegija na mreži, Toshiba preporučuje korisnicima da onemoguće „Intel® Active Management Technology“ u skladu sa koracima koji su detaljno opisani na veb-lokaciji u nastavku:

https://downloadcenter.intel.com/download/26754


  • *Informacije u ovom dokumentu podložne su promenama bez najave.
  • „Intel“ je žig Intel Corporation u SAD i drugim zemljama.
  • Druga imena i brendovi mogu biti vlasništvo drugih lica.