* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Odredbe i uslovi

KORIŠĆENJEM OVE LOKACIJE PRISTAJETE NA OVE ODREDBE I USLOVE. AKO SE NE SLAŽETE SA OVIM ODREDBAMA I USLOVIMA, NEMOJTE DA KORISTITE OVU LOKACIJU.

Ova lokacija je povezana sa drugim lokacijama kojima takođe upravljaju preduzeća iz Toshiba grupe. Upotreba povezanih lokacija takođe podleže odredbama i uslovima takvih povezanih lokacija. U slučaju da su ove odredbe i uslovi neusaglašeni sa odredbama i uslovima povezane lokacije, veću snagu će imati odredbe i uslovi povezane lokacije i oni će važiti za njenu upotrebu.

Sadržaj lokacije
Materijali koji su dostupni na ovoj lokaciji, što podrazumeva materijale na povezanim lokacijama kojima direktno ili indirektno može da se pristupi sa ove lokacije, obezbeđeni su „kakvi jesu“ bez ikakvih garancija, izričitih ili podrazumevanih, što, bez ograničenja, obuhvata sve podrazumevane garancije za prodaju, prilagođenost određenoj nameni, pravo ili nekršenje. Ne garantujemo da u materijalima neće biti grešaka ili virusa, klevetničkog, uvredljivog niti drugih štetnih sadržaja. Vi preuzimate kompletne troškove za sve potrebne usluge, popravke ili ispravke. Ova lokacija može da sadrži i publikacije sa tehničkim netačnostima ili tipografske greške koje će biti ispravljene kada budu otkrivene i kada to Toshiba odluči. Pored toga, s vremena na vreme prave se promene u informacijama sadržanim u štampanim verzijama takvih publikacija. Te ispravke i promene mogu biti unete na ovu lokaciju pre ili kasnije.

Veze ka nezavisnim lokacijama
Materijale kojima može da se pristupi sa povezanih lokacija ne održavamo mi i nismo odgovorni za njihov sadržaj. Bilo kakve reference na povezanu lokaciju ili bilo koji određeni nezavisni proizvod ili uslugu po imenu ne predstavlja niti podrazumeva našu podršku i vi preuzimate sav rizik u vezi sa njihovom upotrebom.

Odgovornost
Ni pod kojim uslovima mi, kao ni naši partneri, osoblje, agenti niti dobavljači, nećemo biti odgovorni za bilo kakva oštećenja, što, bez ograničenja, uključuje direktna, indirektna, slučajna, posebna, kaznena ili druga oštećenja (što, bez ograničenja, uključuje izgubljene profile, izgubljene prihode ili sličan ekonomski gubitak), po ugovoru, nepravdi ili na drugi način, izazvana upotrebom ili nemogućnošću upotrebe materijala dostupnih na ovoj lokaciji ili na bilo kojoj povezanoj lokaciji, čak i ako smo upozoreni na tu mogućnost, niti za bilo kakvu nezavisnu tvrdnju.

Lična upotreba i prava na intelektualnu svojinu
Pristajete da koristite ovu lokaciju samo u zakonite svrhe. Možete da preuzmete jednu kopiju informacija sa ove lokacije na jedan računar isključivo radi lične, nekomercijalne interne upotrebe. Nećete kopirati, koristiti, menjati, prenositi, distribuirati, vršiti inverzni inženjering niti na bilo koji način iskoristiti sadržaj sa autorskim pravima ili vlasničke materijale dostupne na ovoj lokaciji, osim ukoliko to izričito ne odobre njihovi vlasnici. Upotrebom bilo kog softvera koji je dostupan za preuzimanje sa ove lokacije upravljaju odredbe primenjivog ugovora o licenciranju koji prati softver ili je uključen u njega. Svi žigovi, oznake usluga i zaštićena imena na ovoj lokaciji jesu oznake njihovih vlasnika, pa je svaka neovlašćena upotreba strogo zabranjena.

Obezbeđenje
Slažete se da ćete braniti, obezbediti i osigurati nas i naše partnere od svih tužbi, gubitaka, odgovornosti, oštećenja i troškova (što podrazumeva pravne troškove) proisteklih iz vaše upotrebe ove lokacije.

Teritorijalna pokrivenost
Ova lokacija pruža spiskove širokog opsega proizvoda preduzeća Toshiba i zbog toga može da sadrži reference ili unakrsne reference za određene proizvode i usluge koji (još uvek) nisu dostupni u određenoj zemlji. Bilo koja takva referenca ne podrazumeva da Toshiba namerava da iznese na tržište takve proizvode ili usluge u određenoj zemlji.

Opšti podaci
Ove odredbe i uslovi trebalo bi da se koriste u skladu sa zakonima Ujedinjenog Kraljevstva. Toshiba zadržava pravo da dodaje, briše ili menja neke ili sve uslove korišćenja, uz obaveštenje ili bez njega.